جستجو در اخبار

نقشه ی ترافیکی این قابلیت را برای شما ایجاد می کند که در هنگام سفرهای درون شهری با اطلاع از وضعیت ترافیک شهر خود مسیرهای بهتر و کم ترافیکی را برای دور زدن ترافیک انتخاب کنید. این امکان تاثیر بسزایی در کاهش مدت زمان سفرهای شهری و در نتیجه کاهش اتلاف وقت، کاهش مصرف سوخت و البته کاهش آلایندگی خواهد داشت.

می توانید نقشه به طرفین بکشید و با نگه داشتن کلید کنترل و همزمان چرخاندن گردونه ی اسکرول روی موس روی نقشه زوم یا زوم بک کنید.  در موبایل نیز کافیست با دو انگشت روی نقشه کنترل داشته باشید.

 راهنما:راهنما:


نقشه ترافیک آنلاین تهران

نقشه ترافیک آنلاین مشهد

نقشه ترافیک آنلاین قزوین

نقشه ترافیک آنلاین شیراز

نقشه ترافیک آنلاین شیراز

نقشه ترافیک آنلاین شیراز