Yendif Video Share - Search
جستجو در اخبار

کارپرس: رامک خودرو برای رونمایی از خودروی آئودی TT Roadster برنامه ی متفاوتی ارائه داد و بر خلاف 8 خودروی دیگر این مدل را بصورت پوشیده و با استفاده از شنل وارد صحنه کرده و در نهایت آن را روی صحنه ی گردان قرار داد