Yendif Video Share - Search
جستجو در اخبار
محاسبه آنلاین حق بیمه شخص ثالت
نوع خودرو:

ورودی نامعتبر

نوع کاربری خودرو:

ورودی نامعتبر

مدل تاکسی:

ورودی نامعتبر

مدل خودرو:

ورودی نامعتبر

نوع خودرو باری:

ورودی نامعتبر


تعرفه پایه: 280.240 تومان
* با احتساب مالیات و عوارض
- برای دریافت تعرفه نهایی میزان تخفیف عدم خسارت را انتخاب کنید


میزان تخفیف عدم خسارت:

ورودی نامعتبر


تعرفه نهایی بدون تخفیف عدم خسارت: 280.240 تومان
* در صورتیکه موتور سیکلت شما صفر بوده و یا دارای خسارت دریافت شده از بیمه می باشد تخفیف عدم خسارت به شما تعلق نمی گیرد.
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 252.210 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 238.205 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 224.190 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 196.170 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 168.140 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 140.120 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 112.100 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 84.070 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضتعرفه پایه: 953.750 تومان
* با احتساب مالیات و عوارض
- برای دریافت تعرفه نهایی میزان تخفیف عدم خسارت را انتخاب کنید


میزان تخفیف عدم خسارت:

ورودی نامعتبر


تعرفه نهایی بدون تخفیف عدم خسارت: 953.750 تومان
* در صورتیکه خودرو شما صفر بوده و یا دارای خسارت دریافت شده از بیمه می باشد تخفیف عدم خسارت به شما تعلق نمی گیرد.
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 858.375 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 810.690 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 763.000 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 667.635 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 572.250 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 476.875 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 381.500 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 286.125 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضتعرفه پایه: 1.110.280 تومان
* با احتساب مالیات و عوارض
- برای دریافت تعرفه نهایی میزان تخفیف عدم خسارت را انتخاب کنید


میزان تخفیف عدم خسارت:

ورودی نامعتبر


تعرفه نهایی بدون تخفیف عدم خسارت: 1.110.280 تومان
* در صورتیکه خودرو شما صفر بوده و یا دارای خسارت دریافت شده از بیمه می باشد تخفیف عدم خسارت به شما تعلق نمی گیرد.
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 999.250 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 943.730 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 888.220 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 777.190 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 666.160 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 555.130 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 444.110 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 333.090 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضتعرفه پایه: 1.235.740 تومان
* با احتساب مالیات و عوارض
- برای دریافت تعرفه نهایی میزان تخفیف عدم خسارت را انتخاب کنید


میزان تخفیف عدم خسارت:

ورودی نامعتبر


تعرفه نهایی بدون تخفیف عدم خسارت: 1.235.740 تومان
* در صورتیکه خودرو شما صفر بوده و یا دارای خسارت دریافت شده از بیمه می باشد تخفیف عدم خسارت به شما تعلق نمی گیرد.
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 1.112.160 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 1.050.375 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 988.590 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 865.020 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 741.440 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 617.870 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 494.290 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 370.720 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضتعرفه پایه: 1.129.670 تومان
* با احتساب مالیات و عوارض
- برای دریافت تعرفه نهایی میزان تخفیف عدم خسارت را انتخاب کنید


میزان تخفیف عدم خسارت:

ورودی نامعتبر


تعرفه نهایی بدون تخفیف عدم خسارت: 1.129.670 تومان
* در صورتیکه خودرو شما صفر بوده و یا دارای خسارت دریافت شده از بیمه می باشد تخفیف عدم خسارت به شما تعلق نمی گیرد.
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 1.016.710 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 960.230 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 903.740 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 790.770 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 677.810 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 564.840 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 451.870 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 338.900 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضتعرفه پایه: 1.317.920 تومان
* با احتساب مالیات و عوارض
- برای دریافت تعرفه نهایی میزان تخفیف عدم خسارت را انتخاب کنید


میزان تخفیف عدم خسارت:

ورودی نامعتبر


تعرفه نهایی بدون تخفیف عدم خسارت: 1.317.920 تومان
* در صورتیکه خودرو شما صفر بوده و یا دارای خسارت دریافت شده از بیمه می باشد تخفیف عدم خسارت به شما تعلق نمی گیرد.
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 1.186.120 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 1.120.235 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 1.054.320 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 922.540 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 790.750 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 658.960 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 527.170 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 395.980 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضتعرفه پایه: 1.144.500 تومان
* با احتساب مالیات و عوارض
- برای دریافت تعرفه نهایی میزان تخفیف عدم خسارت را انتخاب کنید


میزان تخفیف عدم خسارت:

ورودی نامعتبر


تعرفه نهایی بدون تخفیف عدم خسارت: 1.144.500 تومان
* در صورتیکه خودرو شما صفر بوده و یا دارای خسارت دریافت شده از بیمه می باشد تخفیف عدم خسارت به شما تعلق نمی گیرد.
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 1.030.050 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 975.825 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 915.600 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 801.150 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 686.700 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 572.250 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 457.800 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 343.350 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضتعرفه پایه: 1.332.330 تومان
* با احتساب مالیات و عوارض
- برای دریافت تعرفه نهایی میزان تخفیف عدم خسارت را انتخاب کنید


میزان تخفیف عدم خسارت:

ورودی نامعتبر


تعرفه نهایی بدون تخفیف عدم خسارت: 1.332.330 تومان
* در صورتیکه خودرو شما صفر بوده و یا دارای خسارت دریافت شده از بیمه می باشد تخفیف عدم خسارت به شما تعلق نمی گیرد.
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 1.199.100 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 1.132.480 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 1.065.870 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 932.630 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 799.390 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 666.160 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 532.930 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 399.710 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضتعرفه پایه: 2.346.750 تومان
* با احتساب مالیات و عوارض
- برای دریافت تعرفه نهایی میزان تخفیف عدم خسارت را انتخاب کنید


میزان تخفیف عدم خسارت:

ورودی نامعتبر


تعرفه نهایی بدون تخفیف عدم خسارت: 2.346.750 تومان
* در صورتیکه خودرو شما صفر بوده و یا دارای خسارت دریافت شده از بیمه می باشد تخفیف عدم خسارت به شما تعلق نمی گیرد.
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 2.113.070 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 1.994.730 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 1.877.390 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 1.642.720 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 1.408.050 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 1.173.370 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 938.700 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضقیمت نهایی با تخفیف عدم خسارت: 704.020 تومان
* با احتساب مالیات و عوارضمحاسبه بر اساس حداقل تعهد    مالی 6.330.000 تومان     جانی 253.330.000 تومان   و    حوادث راننده 190.000.000 تومان  صورت می گیرد.